Politika Privatnosti

Politika Zaštite Privatnosti

 

Opšte udruženje preduzetnika Bečej veoma ozbiljno shvata privatnost Vaših podataka. Naša Politika zaštite privatnosti je osmišljena kako biste bili obavešteni o našoj praksi u vezi sa prikupljanjem, korišćenjem i otkrivanjem podataka koje dostavite prilikom pristupanja internet sajtu www.preduzetnici-becej.rs Molimo Vas da je pažljivo pročitate i upoznate se pravilima iste, jer bilo kakvo korišćenje ove internet stranice podrazumeva Vaše prihvatanje uslova navedenih u ovom dokumentu. Pristupanjem ovom internet sajtu, Vi potvrđujete da ste saglasni sa obavezujućim karakterom ove Politike zaštite privatnosti, i dajete pristanak da se podaci o Vama prikupljaju, koriste i otkrivaju u skladu sa ovom Politikom zaštite privatnosti.

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo 

Informacije koje možemo da prikupljamo i obrađujemo su sledeće:
• informacije na osnovu kojih možete biti lično identifikovani kao što su ime, prezime, poštanska adresa, e-mail adresa, telefonski broj (u daljem tekstu: lični podaci)
• informacije koje se odnose na Vas ali Vas ne identifikuju kao pojedinca (npr. IP adresa)
• informacije o Vašoj internet konekciji, opremi koju koristite da pristupite našem sajtu i detaljima o upotrebi

Način prikupljanja informacija 

Mi prikupljamo podatke o Vama na nekoliko načina: direktno kada nam iste Vi dostavite, automatski dok koristite sajt ili od trećih lica, kao što su naši poslovni partneri.

Prikupljamo samo one lične podatke koje Vi želite da nam dostavite ili one koji su neophodni kako bismo Vam pružili ili unapredili usluge. Vi niste dužni da nam dostavljate nikakve lične podatke, ali u tom slučaju postoji mogućnost da nećete moći da koristite sve sadržaje internet sajta. Direktne lične informacije kao što su ime, prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj i slično prikupljamo samo ukoliko nam ih Vi dostavite.

Lični podaci 
Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajta mogu da obuhvate informacije koje navedete:
• prilikom registracije na našem sajtu,
• prilikom pretplaćivanja na naš servis,
• prilikom registracije za bilten,
• usled zahteva za dodatnim uslugama
• prilikom prijavljivanja na konkurs ili promociju pod našim pokroviteljstvom,
• prilikom prijavljivanja problema na našem sajtu;
• druge informacije koje nam dostavite na bilo koji način
Lični podaci koje prikupljamo na našem sajtu ili putem sajtu mogu da obuhvate i evidenciju i kopije naše međusobne prepiske (uključujući i-mejl adrese), ukoliko nas kontaktirate, Vaše odgovore u anketama ukoliko Vas zamolimo da ih popunite u svrhe istraživanja, kao i Vaše pretrage na našem sajtu.

Automatsko prikupljanje podataka 
Automatski, dok koristite sajt, možemo da prikupljamo podatke koji uključuju detalje o korišćenju, IP adrese i informacije prikupljene putem kolačića, veb svetionika i druge tehnologije za praćenje. Pristupanjem našem sajtu Vi se saglašavate da možemo da automatski prikupljamo i obrađujemo navedene podatke.

Informacije koje možemo prikupljati automatski prilikom Vašem pristupanja sajtu, dok pretražujete sajt i aktivni ste na njemu, su određene informacije o Vašoj opremi, aktivnostima i obrascima pretraživanja, uključujući i:
• Detalje o Vašim posetama našem sajtu, uključujući i podatke o saobraćaju, podatke o lokaciji, evidencije i druge podatke o komunikaciji i izvorima kojima pristupate i koristite na sajtu;
• Informacije o računaru i internet konekciji, uključujući i Vašu IP adresu, operativni sistem i tip pretraživača.
Informacije koje automatski prikupljamo predstavljaju statističke podatke. Oni nam pomažu da poboljšamo sajt i pružimo bolju i personalizovanu uslugu jer nam omogućavaju da procenimo broj naših posetilaca i njihove obrasce korišćenja sajta, da sačuvamo informacije o Vašim preferencijama, što nam omogućava da sajt prilagodimo Vašem interesovanju, da ubrzamo Vašu pretragu, da Vas prepoznamo kada ponovo posetite sajt, kao i da analiziramo kako korisnici koriste sajt za interne potrebe u oblasti marketinga i istraživanja.

Kolačići i druge tehnologije 

Tehnologije koje koristimo za automatsko prikupljanje podataka mogu obuhvatiti:
• Kolačiće (ili kolačiće pretraživača). Kolačić je mala datoteka koja se nalazi na hard disku Vašeg računara. Vi možete da odbijete kolačiće pretraživača odgovarajućim podešavanjem na Vašem pretraživaču. Međutim, ako izaberete ovu opciju, možda nećete moći da pristupite određenim delovima našeg sajta. Ukoliko ne podesite podešavanja pretraživača tako da ne prihvatate kolačiće, naš sistem će postavljati kolačiće kada posetite naš sajt pomoću pretraživača.
• Fleš kolačiće. Određene funkcije našeg sajta mogu koristiti lokalno sačuvane elemente (ili fleš kolačiće) za prikupljanje i skladištenje informacija o Vašim željama i navigaciji ka našem sajtu, sa njega kao i na naš sajt. Za fleš kolačiće ne važe ista podešavanja pretraživača koja se koriste za kolačiće pretraživača.
• Veb svetionike. Stranice našeg sajta i naši i-mejlovi mogu da sadrže male elektronske datoteke poznate kao veb svetionici (nazivaju se i čisti gifovi, oznake piksela i gifovi sa jednim pikselom) koji omogućavaju da prebrojimo korisnike koji su posetili te stranice ili otvorili i-mejlove, kao i prikupljanje drugih statističkih podataka u vezi sa sajtom (na primer, beleženje popularnosti određenog sadržaja veb-sajta i provera integriteta sistema i servera).

Kako koristimo Vaše informacije 

Mi koristimo informacije koje prikupimo o Vama ili koje nam Vi dostavite, uključujući i sve lične podatke:
• da bismo Vam predstavili naš sajt i njegov sadržaj;
• da bismo Vam obezbedili informacije ili usluge koje tražite od nas;
• da bismo ispunili druge svrhe zbog kojih su informacije obezbeđene;
• da bismo Vam dostavljali obaveštenja;
• da bismo izvršili svoje obaveze i primenili prava koja proističu iz bilo kog ugovora koji ste sklopili sa nama;
• da Vas obavestimo o promenama na našem sajtu, ili bilo kakvom projektu ili uslugama koje nudimo, ili pružamo;
• da Vam omogućimo da koristite interaktivne funkcije na našem sajtu;
• da Vas kontaktiramo u vezi sa projektima i uslugama koji nudimo mi ili treća lica, a koji Vas mogu interesovati
• u bilo koju drugu svrhu, uz Vašu saglasnost.

Obezbeđenje sigurnosti Vaših ličnih informacija i drugih podataka 

Opšte udruženje preduzetnika Bečej preduzima sve potrebne mere kako bi Vaše lične informacije bile sigurne. Radi zaštite Vaših informacija, uspostavili smo mehanizme koji Vam omogućavaju da upravljate svojim informacijama tako što možete da podesite pretraživač da odbije sve ili neke kolačiće pretraživača, ili da Vas upozori kada se kolačići šalju. Ako onemogućite ili odbijete kolačiće, imajte na umu da neki delovi ovog sajta mogu biti nedostupni ili da neće pravilno funkcionisati. Pored toga, primenjujemo mere koje treba da zaštite Vaše lične podatke od slučajnog gubitka i neovlašćenog pristupa, korišćenja, promene i otkrivanja. Sve informacije koje nam dostavite čuvaju se na našim bezbednim serverima sa zaštitnim zidovima (eng. firewall).
Sigurnost i bezbednost Vaših podataka takođe zavisi od Vas. Ukoliko ste dobili (ili ste izabrali) lozinku za pristup određenim delovima našeg sajta, Vi treba da čuvate ovu lozinku u tajnosti. Molimo Vas da nikom ne otkrivate svoju lozinku.  Prenos informacija putem interneta nije potpuno siguran. Iako ćemo se mi potruditi da zaštitimo Vaše lične podatke, ne možemo da garantujemo bezbednost Vaših ličnih podataka koji su dostavljeni na naš sajt. Svaki prenos ličnih podataka je na sopstveni rizik. Mi nismo odgovorni ukoliko ne podesite privatnost ili ne uzmete u obzir mere bezbednosti koje su date na sajtu.

Otkrivanje Vaših informacija 

Opšte udruženje preduzetnika Bečej nikada neće deliti Vaše lične podatke sa trećim licima koja nameravaju da ih iskoriste u direktne marketnške svrhe, osim ukloliko nam niste dali dopuštenje za to.

Mi možemo otkrivati prikupljene informacije o našim korisnicima, kao i informacije koje ne identifikuju pojedinca, bez ograničenja. Možemo otkriti lične podatke koje prikupljamo mi, ili ih Vi dostavljate kao što je navedeno u ovoj Politici o privatnosti:
• našim povezanim licima;
• podugovaračima, pružaocima usluga i trećim licima koje angažujemo da podrže naše poslovanje;
• da bi se ispunila svrha zbog koje ste dostavili informacije;
• u druge svrhe uz Vašu saglasnost.
Pored toga, možemo otkriti Vaše lične informacije:
• ako smo dužni da otkrijemo ili podelimo Vaše lične podatke da bismo ispunili svoju zakonsku obavezu (na primer ako za to dobijemo sudski nalog)
• da bismo ispunili bilo koji uslov korišćenja koji važi za bilo koji od sajtova, ili da bismo ispunili bilo koji uslov ili sporazum koji važi za naše usluge
• ako verujemo da je otkrivanje informacija neophodno ili primereno za zaštitu naših prava, imovine, bezbednosti, naših klijenata ili drugih lica. Ovo uključuje razmenu informacija sa drugim kompanijama i organizacijama za potrebe zaštite od prevara i smanjenja kreditnog rizika.

Drugi internet sajtovi 

Naš internet sajt može sadržati linkove za druge internet sajtove koji nisu pod našom kontrolom i koji ne podležu ovoj Politici zaštite privatnosti, što znači da ova Politika zaštite privatnosti ne važi za te sajtove, te Vam stoga preporučujemo da pažljivo pročitate politiku zaštite privatnosti svakog sajta koji posetite. Ukoliko pristupite drugim internet sajtovima koristeći date linkove, operateri ovih internet sajtova mogu tražiti informacije od vas koje će koristiti u skladu sa svojim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.